เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2567 (เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป) - 13 มี.ค. 2567 (ก่อนเวลา 16:30 น.)