เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2566 (เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป) - 31 มี.ค. 2566 (ก่อนเวลา 16:30 น.)