ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารเผยแพร่
ประกาศกระทรวงฯ รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไ
รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 491 ครั้ง