ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (อ่าน 531) 23 มี.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง (อ่าน 456) 22 มี.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 475) 22 มี.ค. 61
ภาพงานปาริชาติเกมส์ 2560 (อ่าน 543) 22 ธ.ค. 60
ภาพงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560 (อ่าน 715) 01 ธ.ค. 60
ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26ตุลาคม2560 อ.วังน้อย (กล้องโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์) (อ่าน 873) 27 ต.ค. 60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ (อ่าน 1862) 28 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติราชการ สพม3 (อ่าน 834) 28 ต.ค. 59
นโยบาย สพฐ 2560 (อ่าน 977) 28 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 756) 26 ต.ค. 59
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (อ่าน 938) 07 ต.ค. 59
คู่มือประชาชน - การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 956) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 892) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 973) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอลาออก (อ่าน 1117) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 907) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 847) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การรับนักเรียน (อ่าน 822) 20 ก.ค. 58