ประกาศโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566 โดย : admin

ประกาศโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์


เรื่อง ประกวดราคาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๗๐ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://www.wichian.ac.th/upload/command-2-2565-2/Com_2.pdf

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๗๐ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตามประกาศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 

https://www.wichian.ac.th/upload/command-2-2565-2/Att_com2.pdf