รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2566 โดย : admin

 

ด้วยโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างจำนวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

๑.๑ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก การงานอาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

๑.๒ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)