ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
126 ด.ญ.พิชญาภา เม่นสุข วัดศิวาราม 13 มี.ค. 67
125 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ศรีประภา สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 13 มี.ค. 67
124 ด.ช.จักรินทร์ สมบูรณ์พงษ์ วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 67
123 ด.ช.เจตรินทร์ สมบูรณ์พงษ์ วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 67
122 ด.ญ.ธันยกานต์ โตไว วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 13 มี.ค. 67
121 ด.ช.วธันญู นาคีสังข์ วัดราษเจริญ 13 มี.ค. 67
120 ด.ญ.ภัทรกันย์ สุดโต วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 67
119 ด.ญ.ธนัญญา สิงห์แก้ว สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 13 มี.ค. 67
118 ด.ช.สุธิรักษ์ พึ่งอยู่ วัดลาดทราย 13 มี.ค. 67
117 ด.ช.ธนภัทร เซี่ยงหย็อง วัดลาดทราย 13 มี.ค. 67
116 ด.ญ.จอมใจ บุญสิน บ้านลำแดง 13 มี.ค. 67
115 ด.ช.ภูวเนศ บุญมา วัดลาดทราย 13 มี.ค. 67
114 ด.ญ.ธนัญชนก ลิ่มใช้ วัดกุฎีประสิทธิ์ 13 มี.ค. 67
113 ด.ญ.ชลดา โสภณ วัดลาดทราย 13 มี.ค. 67
112 ด.ญ.ณิชาภัทร จงไกรจักร วังน้อยวิทยาภูมิ 12 มี.ค. 67
111 ด.ช.ธีรธนัญญ์ ภาคทรัพย์ วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 67
110 ด.ช.สุทธิวรินทร์ ภาคทรัพย์ วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 67
109 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีกุญชร วัดลาดทราย 12 มี.ค. 67
108 ด.ช.สิริภาส เรืองดาว สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 12 มี.ค. 67
107 ด.ช.ธันวา นากา บ้านบ่อตาโล่ 12 มี.ค. 67
106 ด.ช.ณัฐพงศ์ มีศิลป์ วัดศิวาราม 12 มี.ค. 67
105 ด.ช.อดิศร แก้วสีนิล วัดยายร่ม 12 มี.ค. 67
104 ด.ญ.กัญญารัตน์ ภาคาพรต บ้านบ่อตาโล่ 12 มี.ค. 67
103 ด.ช.กิตติพันธ์ อายินดี วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 12 มี.ค. 67
102 ด.ช.อภิเดช นัยเจริญ​ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 12 มี.ค. 67
101 ด.ช.ธวัชชัย สิงห์หนัน วัดลาดทราย 12 มี.ค. 67
100 ด.ญ.พิมพ์ลภัส จริตซื่อ บ้านบ่อตาโล่ 12 มี.ค. 67
99 ด.ญ.ประกายทอง แคว้นพุดซา วัดสวนทองรวมมิตร 12 มี.ค. 67
98 ด.ญ.นิรัญญา หมัดอัง มุสลิมบำรุง 12 มี.ค. 67
97 ด.ช.แทนคุณ​ ฉุยฉาย​ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 12 มี.ค. 67
96 ด.ช.นพคุณ สังย์น้อย วัดศรีประชา 12 มี.ค. 67
95 ด.ญ.ศิริลักษณ์​ งามตอง วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 67
94 ด.ช.ปรีชา นันทระ วัดลาดทราย 12 มี.ค. 67
93 ด.ช.เปรมปรี นันทระ วัดลาดทราย 12 มี.ค. 67
92 ด.ช.วงศธร บ่อตาโล่ บ้านบ่อตาโล่ 11 มี.ค. 67
91 ด.ญ.นาตาลี ดีมัน สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 11 มี.ค. 67
90 ด.ญ.กมลชนก นาคพลาย วัดลาดทราย 11 มี.ค. 67
89 ด.ญ.มีนฑิตา ชินบุตร ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 11 มี.ค. 67
88 ด.ช.ชัชฤทธิ์ ศรีชัย บ้านภูเขาทอง 11 มี.ค. 67
87 ด.ญ.จิรนันท์ อาจหาญ บ้านบ่อตาโล่ 11 มี.ค. 67
86 ด.ช.สุภาวัฒน์ ซัมเมาะ วัดยมนาตามธรรม 11 มี.ค. 67
85 ด.ช.อาทิตย์ โพธิ์นอก วัดยมนาตามธรรม 11 มี.ค. 67
84 ด.ช.นภัส เพียมะลัง บ้านบ่อตาโล่ 11 มี.ค. 67
83 ด.ญ.บีบีฮาวา สุขสำราญ มุสลิมบำรุง 11 มี.ค. 67
82 ด.ญ.อินทิรา หงษ์อินทร์ - 11 มี.ค. 67
81 ด.ช.ธีระพล จิตเยี่ยม มุสลิมบำรุง 11 มี.ค. 67
80 ด.ญ.ทิพย์นภา ไกรสำรวม สิทธิพยากรณ์ 10 มี.ค. 67
79 ด.ช.ณภัทร ขำศรี ปัญณวิชญ์ 10 มี.ค. 67
78 ด.ญ.ธยภรณ์ เพิ่มพูล วัดลาดทราย 10 มี.ค. 67
77 ด.ช.กิติภูมิ สีสุข วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
76 ด.ญ.สุจิกา เกิดผิวดี วัดศิวาราม 10 มี.ค. 67
75 ด.ญ.มาริตา สีถั่ว วัดศรีประชา 10 มี.ค. 67
74 ด.ญ.ณัฐวรา แตงสุก มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 67
73 ด.ญ.สุกัญญา ครุฑนอก วัดศรีประชา 10 มี.ค. 67
72 ด.ญ.สิริประภา ลาภบังเกิด บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 67
71 ด.ช.วรินธร พยัคฆิน บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 67
70 ด.ช.จิรายุ ประสงค์หิรัญ บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 67
69 ด.ญ.ณัฐชญา ต้นเงืน มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 67
68 ด.ช.นัฐภูมิ ใจเพ็ชร วัดวงษ์สวรรค์ 10 มี.ค. 67
67 ด.ช.ธีระพัฒน์ คำเพราะ วัดลาดทราย 10 มี.ค. 67
66 ด.ญ.มนัสนันท์ ้ล็กดารา วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
65 ด.ญ.จีรนันท์ จันทาทอง วัดบ้านสร้าง 10 มี.ค. 67
64 ด.ญ.ณิชาภัทร ฤกษ์ยาม บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 10 มี.ค. 67
63 ด.ญ.วิชุดา ชื่นแช่ม บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 10 มี.ค. 67
62 ด.ญ.สุชานันท์ การสมงาม วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
61 ด.ญ.ณัฐกานต์ นิลวรรณ์ วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
60 ด.ช.ภัทรกร จอมศรี วัดลาดทราย 10 มี.ค. 67
59 ด.ช.ณภัทร เดชเลย์ มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 67
58 ด.ญ.วิรากานต์ ศรีจิวังษา วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
57 ด.ช.กรกช เสือข้าม บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 10 มี.ค. 67
56 ด.ช.ณัฐกานต์ นุชแก้วฟ้า วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 10 มี.ค. 67
55 ด.ญ.กัญญาภัต เต็มดี วัดลาดทราย 10 มี.ค. 67
54 ด.ญ.รุบบา เดชเลย์ มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 67
53 ด.ช.อภิชัย สิงห์แก้ว วัดลาดทราย 10 มี.ค. 67
52 ด.ญ.กุลธิดา ผลดีสุขสกุล วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
51 ด.ช.ศักดินนท์ อุมะนันท์ มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 67
50 ด.ช.กิตติพงษ์ จันทร์พุ่ม วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
49 ด.ช.กวิน สิทธิศักดิ์ เมืองอำนาจเจริญ 10 มี.ค. 67
48 ด.ญ.ธิดารัตน์ โล่ลา วัดลาดทราย 10 มี.ค. 67
47 ด.ช.บารมี บัวอ่อน วัดลาดทราย 10 มี.ค. 67
46 ด.ญ.พุธิตา ประชานัย บ้านหนองเด่า 10 มี.ค. 67
45 ด.ช.จักรรินทร์ คำเหรียญ บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 10 มี.ค. 67
44 ด.ช.อานนท์ ไตรโพธิ์ บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 9 มี.ค. 67
43 ด.ญ.น้ำหนึ่ง ภาคอินทรีย์ เปรมฤทัย 9 มี.ค. 67
42 ด.ญ.รังสิมา อนุสรานนท์ บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 9 มี.ค. 67
41 ด.ช.อาทิวราห์ ลูกอินทร์ วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 67
40 ด.ช.วัชรพงศ์ ศักดา วัดโตนดเตี้ย 9 มี.ค. 67
39 ด.ญ.ถาวรีย์ แจ่มแก้ว บ้านวังขวัญ 9 มี.ค. 67
38 ด.ญ.ชลชลา แก้วพูลศรี วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 67
37 ด.ช.สิทธิกร ถนอมศรี กลางคลอง27 9 มี.ค. 67
36 ด.ญ.ธณาลี พงษ์พันธ์ กลางคลอง27 9 มี.ค. 67
35 ด.ญ.สุกัญญา พระพิชัย วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 67
34 ด.ญ.สุปรียา ตันสันเทียะ สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 9 มี.ค. 67
33 ด.ญ.เนตรนภา ไกรปก วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 67
32 ด.ญ.สุภาพร บูรณะกิติ วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 67
31 ด.ช.ชินกร ไชยประเทศ มุสลิมบำรุง 9 มี.ค. 67
30 ด.ช.สินอนันท์ บุญกัน วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 67
29 ด.ญ.อนุสรา เชิดรัมย์ มุสลิมบำรุง 9 มี.ค. 67
28 ด.ช.ธีธัช โพธิรุต วัดศรีประชา 9 มี.ค. 67
27 ด.ช.ภานุพงษ์ ภาคมนฑา วัดลาดทราย 9 มี.ค. 67